بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دانلود فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

ل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenovo P90,فارسي Lenov

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

ل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenovo P90,فارسي Lenov

دانلود انلاین فایل فلش فارسی Lenovo P90


فایل فلش فارسي Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوتفایل فلش رسمی و فارسي Lenovo P90 حاوی اندروید 5 قابل رایت از فست بوت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
دانلود انلاین فایل فلش فارسی Lenovo P90


فایل فلش فارسي Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوتفایل فلش رسمی و فارسي Lenovo P90 حاوی اندروید 5 قابل رایت از فست بوت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
دانلود اسان و سریع فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo A6000 )


بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

 
 
رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ
 
فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000 ,اخرین نسخ

دانلود اسان و سریع فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo A6000 )


بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

 
 
رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ
 
فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000 ,اخرین نسخ

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


ازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز
 
 
 
Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي Lenovo X2-EU,فارسي Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام فارسي Lenovo X2-E

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


ازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز
 
 
 
Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي Lenovo X2-EU,فارسي Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام فارسي Lenovo X2-E

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


ازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز
 
 
 
Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي Lenovo X2-EU,فارسي Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام فارسي Lenovo X2-E

دانلوداسان فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


ازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل Lenovo IdeaTab A1000
 
دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلش تولز
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo IdeaTab
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسي  A1000,فارسي  A1000,فایل فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسي و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسي  A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسي A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش  A1000,اموزش فارسي سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فریمور A10

دانلوداسان فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


ازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل Lenovo IdeaTab A1000
 
دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلش تولز
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo IdeaTab
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسي  A1000,فارسي  A1000,فایل فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسي و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسي  A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسي A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش  A1000,اموزش فارسي سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فریمور A10

دانلود سریع فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


ازدید: 6 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenov

دانلود سریع فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


ازدید: 6 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenov

دانلود سریع فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


ازدید: 6 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4
Listed: 2015/12/29
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenov

آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000 به همراه فایل ترمیم بوت


آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000 به همراه فایل ترمیم بوت

موضوع :
 آموزش ترمیم بوت Lenovo IdeaTab S6000  به همراه فایل ترمیم بوت 
سلام به تعمیرکاران گرامی امروز تصمیم گرفتم برای خاموشی های زیاد این مدل فایل بوت را در اختیار دوستان گلم بزارمبرای این کار دو فایل آماده کردم که یکی فایل ورد جهت توضیح چگونگی انجام این کار هست و فایل دوم فایل مربوط به ترمیم بوت این مدل میباشید موفق باشید 

دانلود فایل
برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران

ادامه مطلب :منبع . http://zoomin.blog.ir/rss

دانلود سریع واسان فایل فلش عربی Lenovo A526 (رام Lenovo A526)


رمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و عربی لنووLenovo A526 (ساپورت فارسي )
حاوی اندروید 4.2.2 بدون مشکل هنگ روی لوگو و وای فای
قابل رایت از فلش تولز
 
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo A526 4.2.2 firmware
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   A526
Android: 4.2.2
 CPU: MT6582
Language:Multi Language
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از

دانلود سریع واسان فایل فلش عربی Lenovo A526 (رام Lenovo A526)


رمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و عربی لنووLenovo A526 (ساپورت فارسي )
حاوی اندروید 4.2.2 بدون مشکل هنگ روی لوگو و وای فای
قابل رایت از فلش تولز
 
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo A526 4.2.2 firmware
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   A526
Android: 4.2.2
 CPU: MT6582
Language:Multi Language
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از

دانلود اسان فایل فلش فارسی YT2-830LC (کال اکتیو )اندروید 4.4.2


بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل YT2_830LC کال کاتیو حاوی اندروید 4

فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830LC 
حاوی اندروید 4.4.2 کال اکتیو و بدون مشکل وای فای
همراه با اموزش کامل نصب و بدون مشکل بلوتوث
قابل رایت از طریق فلشر 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S850 (رام فارسی Lenovo S850)


بازدید: 9 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo S850
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.4.2 تست شده
 
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S850 Firmware
Listed: 2015/11/30
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   S850
Android: 4.4.2
 CPU: MT6582
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فای

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S850 (رام فارسی Lenovo S850)


بازدید: 9 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo S850
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.4.2 تست شده
 
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S850 Firmware
Listed: 2015/11/30
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   S850
Android: 4.4.2
 CPU: MT6582
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فای

دانلود حل مشکل خاموشی Lenovo A7000-a بعد از فلش


دسته: لنوو| Lenovo 
بازدید: 12 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
حل مشکل خاموشی و ارور 4032 لنوو Lenovo A7000-a-t بعد از فلش 
حل مشکل ارور TOOL DL Image Fail بعد از فلش
رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش 
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی
 
 
مشکل Lenovo A7000
مشکل خاموشی Lenovo A7000
خاموشی بعد از فلش Lenovo A7000
خاموشی لنوو Lenovo A7000
ارور 4032 لنوو Lenovo A7000
مشکل فلش Lenovo A7000
خاموش شدن Lenovo A7000 بعد از فلش
فایل حل مشکل خاموشی Lenovo A7000
ترمیم بوت Lenovo A7000
Lenovo A7000 4032
Lenovo A7000 TOOL DL Image Fail
حل مشکل خاموشی Lenovo A7000
آنبریک Le

دانلودکامل فایل فلش YT2-830LC (رام YT2-830LC )کال اکتیو اندروید 5


بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل YT2_830LC کال کاتیو حاوی اندروید 5
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830LC 
حاوی اندروید 5.0.1 کال اکتیو و بدون مشکل بلوتوث
همراه با اموزش کامل نصب  
قابل رایت از طریق فلشر 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5

فایل فلش فارسی Lenovo A328 مخصوص فلش تولز


فایل فلش فارسي Lenovo A328 مخصوص فلش تولز


دسته: لنوو| Lenovo 


فرمت فایل: rar 

حجم فایل: 0 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 1 
راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo A328 
 حاوی اندروید 4.4.2  قابل رایت از طریق فلش تولز
رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش 
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

Firmware Details

 Device: Lenovo 
Model: A328 
Cpu: MT6582
Android: 4.4.2
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imageبلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo A328 مخصوص فلش تولز , فایل فلش Leno

دانلود اسان و سریع فول فلش A5000-E (حل تمامی مشکلات Lenovo A5000-E)


بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
فول فلش _ حل مشکل ورود به ریکاوری صفحه مشکی ویبره ممتد ویروسی بودن رام فلش نشدن هنگی روی ارم و تمامی مشکلات موجود Lenovo A5000_E
 
راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فول فلش رسمی  تبلت لنوو مدل Lenovo A5000-E
حل مشکل ورود به ریکاوری  پس از رایت رام های معیوب 
حل 100% مشکل ویروس های اندرویدی
حل مشکل ویبره ممتد و صفحه مشکی
حل مشکل هنگ روی ارم و انبریک 
کال اکتیو حاوی اندروید4.1.2
همراه با اموزش کامل رایت به صورت فارسي و تصویری 
 
این تبلت پر مشکل اگر به هر دلیل نیاز به فلش پیدا کند با رایت رام های موجود در سایت های سود جو پس از فلش با مشکل هنگی روی ارم ویا و

دانلود اسان و سریع فول فلش A5000-E (حل تمامی مشکلات Lenovo A5000-E)


بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
فول فلش _ حل مشکل ورود به ریکاوری صفحه مشکی ویبره ممتد ویروسی بودن رام فلش نشدن هنگی روی ارم و تمامی مشکلات موجود Lenovo A5000_E
 
راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فول فلش رسمی  تبلت لنوو مدل Lenovo A5000-E
حل مشکل ورود به ریکاوری  پس از رایت رام های معیوب 
حل 100% مشکل ویروس های اندرویدی
حل مشکل ویبره ممتد و صفحه مشکی
حل مشکل هنگ روی ارم و انبریک 
کال اکتیو حاوی اندروید4.1.2
همراه با اموزش کامل رایت به صورت فارسي و تصویری 
 
این تبلت پر مشکل اگر به هر دلیل نیاز به فلش پیدا کند با رایت رام های موجود در سایت های سود جو پس از فلش با مشکل هنگی روی ارم ویا و

دانلود اسان و سریع فایل فلش فارسی Lenovo A516 (رام فارسی Lenovo A516) تست شده وبدون مشکل


بازدید: 7 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 204 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo A516
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.2.2 تست شده
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo A516 Firmware farsi
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   A516
Android: 4.2.2
 CPU: MT6572
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه

دانلود اسان و سریع فایل فلش فارسی Lenovo A516 (رام فارسی Lenovo A516) تست شده وبدون مشکل


بازدید: 7 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 204 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo A516
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.2.2 تست شده
اکثرا رام های موجود در سایت ها مشکلاتی چون خاموشی بعد از رایت ویا هنگ روی ارم  ویا با ارور های خاصی همراه هست.
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo A516 Firmware farsi
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   A516
Android: 4.2.2
 CPU: MT6572
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------

راهنما:بعد از خرید انلاین یه

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A328 مخصوص فلش تولز


دسته: لنوو| Lenovo 
بازدید: 11 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo A328 
 حاوی اندروید 4.4.2  قابل رایت از طریق فلش تولز
رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش 
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی

Firmware Details

 Device: Lenovo 
Model: A328 
Cpu: MT6582
Android: 4.4.2
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
فایل فلش A328
فایل A328
A328
فایل فلش فارسي A328
رام A328
رام رسمی A328
رام فارسي A328
فلش A328
مشکل فلش A328
فریمور A328
فریمور فارسي A328
فریمور رسمی A328
فایل تست شده A328
A328 rom
A328 file flash
A328 firmware

 

دانلود اسان فایل فلش فارسی YT2-830F (رام فارسی YT2-830F)


بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo YOGA YT2-830F
 
 دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
 
Lenovo YOGA YT2-830F 5.0.1 Farsi (INTEL)
Listed: 2015/11/15
Firmware Details

Device: Lenovo YOGA 
   Model:  YT2-830F 
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش YT2-830F,فایل YT2-830F,فایل فلش فارسي YT2-830F,فارسي YT2-830F,فایل فلش رسمی YT2-830F,فایل فلش فارسي و رسمی YT2-830F,رام YT2-830F,رام فارسي YT2-830F,رام رسمی YT2-830F,رام رسمی و فارسيYT2-830F,رام لنوو YT2-830F,اموزش فلش YT2-830F,اموزش فارسي سازیYT2-830F,اخرین

دانلود اسان فایل فلش فارسی YT2-830F (رام فارسی YT2-830F)


بازدید: 3 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo YOGA YT2-830F
 
 دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
 
Lenovo YOGA YT2-830F 5.0.1 Farsi (INTEL)
Listed: 2015/11/15
Firmware Details

Device: Lenovo YOGA 
   Model:  YT2-830F 
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش YT2-830F,فایل YT2-830F,فایل فلش فارسي YT2-830F,فارسي YT2-830F,فایل فلش رسمی YT2-830F,فایل فلش فارسي و رسمی YT2-830F,رام YT2-830F,رام فارسي YT2-830F,رام رسمی YT2-830F,رام رسمی و فارسيYT2-830F,رام لنوو YT2-830F,اموزش فلش YT2-830F,اموزش فارسي سازیYT2-830F,اخرین

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo S960 (رام فارسی Lenovo S960)


بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo Vibe S960
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
فارسي 100% رسمی و بدون هیچ باگی
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.4.2 تست شده
 
 
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
این رام از دسته رام های کوک شده بی کیفیت نیست که فارسي به صورت کوک شده به انها اضافه شده و فایل صد درصد رسمی است.
به دلیل فول بودن رام میتوانید ان را در مواقع بریک شدن دستگاه استفاده کنید.
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Vibe X S960
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X 
   Model:   S960
Android: 4.4.2
 CPU: M

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo S960 (رام فارسی Lenovo S960)


بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo Vibe S960
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
فارسي 100% رسمی و بدون هیچ باگی
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.4.2 تست شده
 
 
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
این رام از دسته رام های کوک شده بی کیفیت نیست که فارسي به صورت کوک شده به انها اضافه شده و فایل صد درصد رسمی است.
به دلیل فول بودن رام میتوانید ان را در مواقع بریک شدن دستگاه استفاده کنید.
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Vibe X S960
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X 
   Model:   S960
Android: 4.4.2
 CPU: M

دانلود اسان فایل فلش فارسی Lenovo S960 (رام فارسی Lenovo S960)


بازدید: 5 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo Vibe S960
بدون مشکل خاموشی و هنگ روی ارم قابل رایت از فلش تولز
فارسي 100% رسمی و بدون هیچ باگی
به همراه حل مشکل TOOL DL image Fail
حاوی اندروید 4.4.2 تست شده
 
 
این رام مشکل هنگ روی لوگو و خاموشی پس از فلش با فایل ناصحیح را حل میکند .
این رام از دسته رام های کوک شده بی کیفیت نیست که فارسي به صورت کوک شده به انها اضافه شده و فایل صد درصد رسمی است.
به دلیل فول بودن رام میتوانید ان را در مواقع بریک شدن دستگاه استفاده کنید.
 
 رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo Vibe X S960
Listed: 2015/12/01
Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X 
   Model:   S960
Android: 4.4.2
 CPU: M

دانلود اسان فایل فلش فارسی A8-50LC (رام فارسی A8-50LC ) اندروید 5.1.1


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
 
فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل Lenovo A8-50LC  
بدون مشکل هنگی - بلوتوث -وای فای 
کال اکتیو حاوی اندروید 5.1.1
فول فلش با قابلیت آنبریک
قابل رایت از فلش تولز
 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
برای حل مشکل  unfortunately system ui has stopped در زبان فارسي و یا قرار دادن سیم کارت به لینک زیر مراجعه کنید
حل مشکل system ui has stopped در تبلت A8-50LC لنوو
 
برای دانلود فایل فلش فارسي نسخه اندروید 5.1.1 به لینک زیر مراجعه کنید
 
فایل فلش فارسي A8-50LC (رام فارسي A8-50LC ) اندروید 5.1.1
 
برای دانلود فایل فلش فارسي نسخه اندروید 5.0.2 به لینک زیر مراجعه کنید
 
فایل فلش فارسي Lenovo A8-50LC (رام فارسي A8-50LC )اندروید 5.0.2

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این م

دانلود اسان فایل فلش فارسی A8-50LC (رام فارسی A8-50LC ) اندروید 5.1.1


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 1 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
 
فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل Lenovo A8-50LC  
بدون مشکل هنگی - بلوتوث -وای فای 
کال اکتیو حاوی اندروید 5.1.1
فول فلش با قابلیت آنبریک
قابل رایت از فلش تولز
 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
برای حل مشکل  unfortunately system ui has stopped در زبان فارسي و یا قرار دادن سیم کارت به لینک زیر مراجعه کنید
حل مشکل system ui has stopped در تبلت A8-50LC لنوو
 
برای دانلود فایل فلش فارسي نسخه اندروید 5.1.1 به لینک زیر مراجعه کنید
 
فایل فلش فارسي A8-50LC (رام فارسي A8-50LC ) اندروید 5.1.1
 
برای دانلود فایل فلش فارسي نسخه اندروید 5.0.2 به لینک زیر مراجعه کنید
 
فایل فلش فارسي Lenovo A8-50LC (رام فارسي A8-50LC )اندروید 5.0.2

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این م

دانلود انلاین فایل فلش فارسی P780


فایل فلش Lenovo P780 (رام Lenovo P780)مخصوص فلش تولز نسخه 4 گیگ فاقد منوی فارسيفایل فلش رسمی Lenovo P780 حاوی اندروید 4 قابل رایت با فلش تولز (نسخه 4 گیگ)


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایلدانلود کامل فایل فلش فارسی YT2-830L (کال اکتیو )اندروید 4.4.2


بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل YT2_830L کال کاتیو حاوی اندروید 4
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830L 
حاوی اندروید 4.4.2 کال اکتیو و بدون مشکل وای فای
همراه با اموزش کامل نصب و بدون مشکل بلوتوث
قابل رایت از طریق فلشر 
%100 تست شده 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي

دانلود فایل فلش فارسی YT2-830L (رام فارسی YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5


بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: rar حجم فایل: 437 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل YT2_830L کال کاتیو حاوی اندروید 5
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830L 
حاوی اندروید 5.0.1 کال اکتیو و بدون مشکل بلوتوث
همراه با اموزش کامل نصب 
قابل رایت از طریق فلشر 
%100 تست شده 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )کال اکتی

دانلود فایل فلش فارسی YT2-830L (رام فارسی YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5


بازدید: 4 بار 
فرمت فایل: rar حجم فایل: 437 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فایل فلش رسمی و فارسي تبلت لنوو مدل YT2_830L کال کاتیو حاوی اندروید 5
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830L 
حاوی اندروید 5.0.1 کال اکتیو و بدون مشکل بلوتوث
همراه با اموزش کامل نصب 
قابل رایت از طریق فلشر 
%100 تست شده 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )کال اکتی

دانلود انلاین فایل فلش فارسی Vibe X2


فایل فلش فارسي Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولزفایل فلش رسمی و فارسي Lenovo Vibe X2 حاوی اندروید 5 قابل رایت از فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
دانلود انلاین فایل فلش فارسی Vibe X2


فایل فلش فارسي Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولزفایل فلش رسمی و فارسي Lenovo Vibe X2 حاوی اندروید 5 قابل رایت از فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
دانلود اسان فایل فلش فارسی YT2-830L (رام فارسی YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5


بازدید: 6 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 437 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830L 
حاوی اندروید 5.0.1 کال اکتیو و بدون مشکل بلوتوث
همراه با اموزش کامل نصب 
قابل رایت از طریق فلشر 
%100 تست شده 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5 (مشکل وای فای دارد)
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و م

دانلود اسان فایل فلش فارسی YT2-830L (رام فارسی YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5


بازدید: 6 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 437 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 
فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo Tab YT2-830L 
حاوی اندروید 5.0.1 کال اکتیو و بدون مشکل بلوتوث
همراه با اموزش کامل نصب 
قابل رایت از طریق فلشر 
%100 تست شده 
------------------------------------------------
توجه                        توجه
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست ولی مشکل وای فای دارد ویا میخواهید ارتقا به اندروید 5 ارتقا دهید
 واگر نیاز مندی رام بدون مشکل وای فای اندروید 5 این مدل هستید از لینک زیر استفاده کنید
 

فایل فلش فارسي YT2-830LC اندروید 5.0.1 بدون مشکل وای فای (رام پیشنهادی سایت)
 
اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر استفاده کنید
فایل فلش فارسي YT2-830L (رام فارسي YT2-830L )کال اکتیو اندروید 5 (مشکل وای فای دارد)
 
اگر دستگاه فعلی اندروید 5 هست و م

فایل فلش فارسی Lenovo A6020a46 مخصوص فلشر


فایل فلش فارسي Lenovo A6020a46 مخصوص فلشر


دسته: لنوو| Lenovo 


فرمت فایل: rar 

حجم فایل: 0 کیلوبایت 

تعداد صفحات فایل: 1 
راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo Vibe K5 Plus A6020a46
 حاوی اندروید 5.1 و قابل رایت از طریق فلشر
به همراه فلشر و درایور و اموزش کامل رایت
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی
 
Firmware Details

 Device: Lenovo Vibe K5 Plus
Model: A6020a46
Android: 5.1
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 
 
 


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo A6020a46 مخصوص

فایل فلش VIKA M6 مخصوص فلش تولز


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

فایل فلش فارسی Lenovo PB1-750M مخصوص فلشر


فایل فلش فارسي Lenovo PB1-750M مخصوص فلشر


دسته: لنوو| Lenovo 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo Phab PB1-750M
 حاوی اندروید 5.1 و قابل رایت از طریق فلشر
به همراه فلشر و درایور و اموزش کامل رایت
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی
 
Firmware Details

 Device: Lenovo Phab
Model: PB1-750M
Android: 5.1
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo PB1-750M مخصوص فلشر , فایل فلش PB1_750M

فایل فلش فارسی Lenovo A10-70L اندروید 6.0 مخصوص فلش تولز


فایل فلش فارسي Lenovo A10-70L اندروید 6.0 مخصوص فلش تولز


دسته: لنوو| Lenovo 

فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo Tab 2 A10-70 & A10-70L 
 حاوی اندروید 6.0  قابل رایت از طریق فلش تولز
رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش 
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی
بدون مشکل بلوتوث و وای فای
 
 
Firmware Details

 Device: Lenovo Tab 2
Model: A10-70 & A10-70L 
Cpu: MT6752
Android: 6.0
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل

فایل فلش VIKA M6 مخصوص فلش تولز


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

حل مشکل خاموشی Lenovo A7000-a بعد از فلش


حل مشکل خاموشی Lenovo A7000-a بعد از فلش


دسته: لنوو| Lenovo 

فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.
حل مشکل خاموشی و ارور 4032 لنوو Lenovo A7000-a-t بعد از فلش 
حل مشکل ارور TOOL DL Image Fail بعد از فلش
رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش 
حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی
 
 


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : حل مشکل خاموشی Lenovo A7000-a بعد از فلش , مشکل A7000 , مشکل خاموشی A7000 , خاموشی بعد از فلش A7000 , خاموشی لنوو A7000 , ارور 4032 لنوو A7000 , مشکل فلش A7000 , خاموش شدن


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »