بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
فایل فلش فارسی Lenovo YT2-1050L (رام فارسی YT2-1050L)


فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L)فایل فلش فارسي و رسمی تبلت لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت با فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


دانلود فایل فلش تبلت لنوو lenovo tab2 a7030tc و lenovo tab2 a7-30t


دانلود فایل فلش فارسي و کال اکتیو لنوو LENOVO A7-60HC LENOVO A7-60H
قابل رایت روی دو مدل
حذف ویروس های سیستمی و حل مشکل هنگ روی لوگو
قابل رایت از طریق فلش تولز
تست شده بدون باگ
لینک دانلود

برای دانلود فایل ابتدا بر روی دانلود باسرعت پایین (دانلود کند ) کلیک کنید و قبل از خرید هر گونه اکانت برای دریافت رمز دانلود با من تماس بگیرید 09353903984 طاهری
lenovofarsi.blog.ir 00989353903984

دانلود فایل فلش فارسي و کال اکتیو لنوو lenovo tab2 a7030tcو lenovo tab2 a7-30t
قابل رایت روی دو مدل
حذف ویروس های سیستمی و حل مشکل هنگ روی لوگو
قابل رایت از طریق فلش تولز
تست شده بدون باگ
لینک دانلود

برای دانلود فایل ابتدا بر روی دانلود باسرعت پایین (دانلود کند ) کلیک کنید و قبل از خرید هر گونه اکانت برای دریافت رمز دانلود با من تماس بگیرید 09353903984 طاهری
:منبع . http://lenovofarsi.blog.ir/rss

(رام فارسی Lenovo S90-A)


فایل فلش فارسي Lenovo S90-A (رام فارسي Lenovo S90-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S90A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
(رام فارسی Lenovo S90-A)


فایل فلش فارسي Lenovo S90-A (رام فارسي Lenovo S90-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S90A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
(رام فارسی Lenovo S90-A)


فایل فلش فارسي Lenovo S90-A (رام فارسي Lenovo S90-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S90A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
رام فارسی Lenovo S60-A


فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
رام فارسی Lenovo S60-A


فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
رام فارسی Lenovo S60-A


فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
رام فارسی Lenovo S60-A


فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
رام فارسی Lenovo S60-A


فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A)فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل
دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo A6020a46 مخصوص فلش


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo A6020a46 مخصوص فلش


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo A6020a46 مخصوص فلش


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo A6020a46 مخصوص فلش


#shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;}
.lstShop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;}
.lstShop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:Black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;}
.lstShop,.lstShop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;}
.lstShop img{border:0;}
.lstShop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;}
.lstShop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی A1000)


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo P70-A


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فارسی Lenovo P70-A


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فارسی Lenovo P70-A


فایل فلش فارسي Lenovo P70-A (رام فارسي Lenovo P70)فایل فلش رسمی و فارسي P70 aنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلش تولز


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


r

فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


فارسی Lenovo A1000


فایل فلش فارسي Lenovo A1000 (رام فارسي A1000)فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5 قابل رایت از طریق فلشر


دسته بندی


لنوو| Lenovo
فرمت فایل


rar


دانلود ایان و ازاد فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

 

فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A
 
 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز
 
 

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb
Listed: 2015/11/11
Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي Lenovo P70-A ,فارسي  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي و رسمی  Lenovo P70-A,رام  Lenovo P70-A,رام فارسي  Lenovo P70-A ,رام رسمی Lenovo P7

دانلود ایان و ازاد فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (رام فارسی Lenovo P70)


فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

 

فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A
 
 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز
 
 

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb
Listed: 2015/11/11
Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي Lenovo P70-A ,فارسي  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي و رسمی  Lenovo P70-A,رام  Lenovo P70-A,رام فارسي  Lenovo P70-A ,رام رسمی Lenovo P7

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


بازدید: 8 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/11/16
Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A ,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي سازی Lenovo S

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


بازدید: 8 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/11/16
Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A ,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي سازی Lenovo S

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


بازدید: 8 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/11/16
Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A ,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي سازی Lenovo S

دانلود سریع واسان فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


بازدید: 8 بار 
فرمت فایل: rar 
حجم فایل: 0 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 1 

فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت
 
 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
 
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 

Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/11/16
Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A ,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي سازی Lenovo S


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »