بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود فایل فلش Lenovo YT21050L


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo YT2-1050L (رام فارسي YT2-1050L) , فایلی فلش فارسي Lenovo YT21050L , فایل فلش Lenovo YT21050L , فارسي Lenovo YT21050L , فلش Lenovo YT21050L , رام Lenovo YT21050L , رام فارسي Lenovo YT21050L , رام فول فارسي Lenovo YT21050L , رام رسمی Lenovo YT21050L , اخرین نسخه Lenovo YT21050L , اپدیت Lenovo YT21050L , فریمور Lenovo YT21050L , فریمور فارسي Lenovo YT21050L , فریمور رسمی

دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش فارسي لنوو مدل  YOGA Tablet 2 YT2-1050L  
حاوی اندروید 5.0.1 
------------------------------------------------
توجه                        توجه

اگر دستگاه فعلی شما نسخه اندروید 4.4.2 هست و میخواهید به اندروید 5 اپدیت کنید از فایل زیر

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسي  A1000,فارسي  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسي و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسي
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسي A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسي سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فریمور
A1000,فریمور فارسي  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A1000 (رام فارسی


فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo  A1000

 

دارای اندروید5.0.1 قابل رایت از طریق فلشر

 

 

 


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


 

 
Title: Lenovo A1000 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/101/08
Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A1000
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایل فلش  A1000,فایل  A1000,فایل فلش فارسي  A1000,فارسي  A1000,فایل
فلش رسمی  A1000,فایل فلش فارسي و رسمی  A1000,رام  A1000,رام فارسي
 A1000,رام رسمی  A1000,رام رسمی و فارسي A1000,رام لنوو A1000,اموزش فلش
 A1000,اموزش فارسي سازی  A1000,اخرین نسخه A1000,اپدیت  A1000,فریمور
A1000,فریمور فارسي  A

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A
,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A
,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 Lenovo S60-A 5.0.2 Farsi

Listed: 2015/11/16

Firmware Details

Device: Lenovo
   Model:   S60-a
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image


فایل فلش Lenovo S60-A,فایل Lenovo S60-A,فایل فلش فارسيLenovo S60-A
,فارسي Lenovo S60-A,فایل فلش رسمی Lenovo S60-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
Lenovo S60-A 
,رام Lenovo S60-A,رام فارسي Lenovo S60-A ,رام رسمی Lenovo S60-A,رام
رسمی و فارسي Lenovo S60-A,رام لنوو Lenovo S60-A,اموزش فلش Lenovo S60-A
,اموزش فارسي س

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (


 


فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A

 


 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز

   

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.


Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb

Listed: 2015/11/11

Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي Lenovo P70-A
,فارسي  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
 Lenovo P70-A,رام  Len

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (


 


فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A

 


 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز

   

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.


Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb

Listed: 2015/11/11

Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي Lenovo P70-A
,فارسي  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
 Lenovo P70-A,رام  Len

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo P70-A (


 


فایل فلش رسمی و فارسي لنوو مدل Lenovo P70 & P70-A

 


 نسخه 16 گیگ دارای اندروید5.0 قابل رایت از طریق فلش تولز

   

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

این رام روی هر دو مدل p70 و p70-a نسخه 16 گیگ تست شده.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.


Lenovo P70-A 5.1.1 Farsi (16gb

Listed: 2015/11/11

Firmware Details

Device: Lenovo P70-A  
   Model:  P70-A 
Android: 5..1.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

 
,فایل فلش  Lenovo P70-A,فایل  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي Lenovo P70-A
,فارسي  Lenovo P70-A,فایل فلش رسمی  Lenovo P70-A ,فایل فلش فارسي و رسمی
 Lenovo P70-A,رام  Len

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام
فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام
فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام
فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A6000 (رام فارسی لنوو Lenovo


 

 

رام رسمی و فارسي لنوو مدل  A6000 &A6000L نسخه 8 گیگ

 

فایل فلش رسمی و فارسي حاوی اندروید 5  کال اکتیو و قابل رایت از طریق فلشر

 این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 

 

Title: Lenovo A6000 5.0.1 Farsi

Listed: 2015/10/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
Model:  A6000 & A6000L
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
 

,فایلی فلش فارسي Lenovo A6000 ,فایل فلش Lenovo A6000 ,فارسي Lenovo
A6000 ,فلش Lenovo A6000 ,رام Lenovo A6000 ,رام فارسي Lenovo A6000 ,رام
فول فارسيLenovo A6000 ,رام رسمی Lenovo A6000

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسي تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسي Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسي Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسي Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسي Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فریمور Lenovo A7-30GC,فریمور فارسي
Lenovo A7-30GC,فریمور رس

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسي تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسي Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسي Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسي Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسي Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فریمور Lenovo A7-30GC,فریمور فارسي
Lenovo A7-30GC,فریمور رس

فایل فلش فارسی A7-30GC (رام رسمی وفارسی تبلت Lenovo A7-30GC)


 
فایل فلش اورجینال فارسي تبلت لنوو مدل A7-30GC با اندروید5.0.1 تست شده و بدون مشکل

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A7-30GC 5.0.1 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo Tab2
Model: A7-30GC
Android: 5.0.1
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image

,فایلی فلش فارسي Lenovo A7-30GC,فایل فلش Lenovo A7-30GC,فارسي Lenovo
A7-30GC,فلش Lenovo A7-30GC,رام Lenovo A7-30GC,رام فارسي Lenovo
A7-30GC,رام فول فارسي Lenovo A7-30GC,رام رسمی Lenovo A7-30GC,اخرین نسخه
Lenovo A7-30GC,اپدیت Lenovo A7-30GC,فریمور Lenovo A7-30GC,فریمور فارسي
Lenovo A7-30GC,فریمور رس

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسي لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسي Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسي Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسي Lenovo A6010
 ,رام فول فارسي Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فریمور LLenovo A6010 ,فریمور فارسي Lenovo
A6010

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسي لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسي Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسي Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسي Lenovo A6010
 ,رام فول فارسي Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فریمور LLenovo A6010 ,فریمور فارسي Lenovo
A6010

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسي لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسي Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسي Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسي Lenovo A6010
 ,رام فول فارسي Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فریمور LLenovo A6010 ,فریمور فارسي Lenovo
A6010

دانلود مستقیم فایل فلش فارسی Lenovo A6010 (رام فارسی لنوو A6010 )


فایل فلش فارسي لنوو مدل Lenovo A6010 بدون مشکل بلوتوث و وای فای
حاوی اندروید 5.0.2 و کال اکتیو

 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.
این رام فول بوده و قابل رایت از طریق فلش تولز است.
پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
 
 
Title: Lenovo A6010 5.0.2 Farsi
Listed: 2015/10/29
Firmware Details

Device: Lenovo A6010
Model:  A6010
Android: 5.0.2
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware imag

 
,فایلی فلش فارسي Lenovo A6010  ,فایل فلش Lenovo A6010 ,فارسي Lenovo
A6010 ,فلش Lenovo A6010  ,رام Lenovo A6010  ,رام فارسي Lenovo A6010
 ,رام فول فارسي Lenovo A6010  ,رام رسمی Lenovo A6010  ,اخرین نسخه Lenovo
A6010   ,اپدیت Lenovo A6010 ,فریمور LLenovo A6010 ,فریمور فارسي Lenovo
A6010

فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P700i  
حاوی اندروید 4.0.4قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش فارسي Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo p700i Firmware 4.0.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   p700i
Android: 4.0.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo p700i,فایل Lenovo p700i,فایل ف

فایل فلش فارسی Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P700i  
حاوی اندروید 4.0.4قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش فارسي Lenovo p700i (رام Lenovo p700i)مخصوص فلش تولز


این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo p700i Firmware 4.0.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   p700i
Android: 4.0.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo p700i,فایل Lenovo p700i,فایل ف

فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسي  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


 
 

 


Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي Lenovo
X2-EU,فارسي Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي و
رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام
فارسي Lenovo X2-EU,رام رسمی

فایل فلش فارسی Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


فایل فلش رسمی و فارسي  (Lenovo Vibe X2  (X2-EU
حاوی اندروید 5.0قابل رایت از فلش تولز
فایل فلش Lenovo X2-EU(رام X2-EU)مخصوص فلش تولز


 
 

 


Lenovo  X2-EU Firmware 5.1.1

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo Vibe X2
   Model:   X2-EU
Android: 5.0
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo X2-EU,فایل Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي Lenovo
X2-EU,فارسي Lenovo X2-EU,فایل فلش رسمی Lenovo X2-EU,فایل فلش فارسي و
رسمی Lenovo X2-EU,رام Lenovo X2-EU,رام
فارسي Lenovo X2-EU,رام رسمی

فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenovo P90,ف

فایل فلش فارسی Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


فایل فلش رسمی و فارسي  Lenovo P90
حاوی اندروید 4.4.4قابل رایت از فست بوت
فایل فلش Lenovo P90 (رام Lenovo P90)مخصوص فست بوت


 
این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.

 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.

 


Lenovo Lenovo P90 Firmware 4.4.4

Listed: 2015/12/29

Firmware Details

Device: Lenovo 
   Model:   P90
Android: 4.4.4
Region: IR
Language:IR-EN
Status: Official
Type: Full firmware image
-----------


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود.

فایل فلش Lenovo P90,فایل Lenovo P90,فایل فلش فارسي Lenovo P90,ف

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo K50_T5


فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز
کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز , فایل Lenovo K50_T5 , فایل فلش Lenovo K50_T5 , فایل فلش فارسي Lenovo K50_T5 , فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 , رام فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 مخصوص فلش تولز , فریمور Lenovo K50_T5 , فریمور فارسي Lenovo K50_T5 , ارم Lenovo K50_T5 , مشکل هنگ روی ارم Lenovo K50_T5 , Lenovo K50_T5 firmware , Lenovo K50_T5 rom , Lenovo K50_T5 file flash , Lenovoدسته: لنوو| Lenovo
فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo K50_T5


فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز
کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز , فایل Lenovo K50_T5 , فایل فلش Lenovo K50_T5 , فایل فلش فارسي Lenovo K50_T5 , فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 , رام فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 مخصوص فلش تولز , فریمور Lenovo K50_T5 , فریمور فارسي Lenovo K50_T5 , ارم Lenovo K50_T5 , مشکل هنگ روی ارم Lenovo K50_T5 , Lenovo K50_T5 firmware , Lenovo K50_T5 rom , Lenovo K50_T5 file flash , Lenovoدسته: لنوو| Lenovo
فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo K50_T5


فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز
کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز , فایل Lenovo K50_T5 , فایل فلش Lenovo K50_T5 , فایل فلش فارسي Lenovo K50_T5 , فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 , رام فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 مخصوص فلش تولز , فریمور Lenovo K50_T5 , فریمور فارسي Lenovo K50_T5 , ارم Lenovo K50_T5 , مشکل هنگ روی ارم Lenovo K50_T5 , Lenovo K50_T5 firmware , Lenovo K50_T5 rom , Lenovo K50_T5 file flash , Lenovoدسته: لنوو| Lenovo
فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo K50_T5


فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز
کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo K50-T5 اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تولز , فایل Lenovo K50_T5 , فایل فلش Lenovo K50_T5 , فایل فلش فارسي Lenovo K50_T5 , فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 , رام فارسي Lenovo K50_T5 , رام Lenovo K50_T5 مخصوص فلش تولز , فریمور Lenovo K50_T5 , فریمور فارسي Lenovo K50_T5 , ارم Lenovo K50_T5 , مشکل هنگ روی ارم Lenovo K50_T5 , Lenovo K50_T5 firmware , Lenovo K50_T5 rom , Lenovo K50_T5 file flash , Lenovoدسته: لنوو| Lenovo
فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از خرید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو دانلود خواهید
کرد.این فایل کم حجم رو از حالت فشرده خارج کرده یک فایل تکست که حاوی لینک
دانلود اصلی فایل

دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.دریافت فایل فلش فارسی Lenovo S60-A (رام فارسی Lenovo S60-A)


کلمات کلیدی : فایل فلش فارسي Lenovo S60-A (رام فارسي Lenovo S60-A) , فایل فلش Lenovo S60A , فایل Lenovo S60A , فایل فلش فارسيLenovo S60A , فارسي Lenovo S60A , فایل فلش رسمی Lenovo S60A , فایل فلش فارسي و رسمی Lenovo S60A , رام Lenovo S60A , رام فارسي Lenovo S60A , رام رسمی Lenovo S60A , رام رسمی و فارسي Lenovo S60A , رام لنوو Lenovo S60A , اموزش فلش Lenovo S60A , اموزش فارسي سازی Lenovo S60A , اخرین نسخه Lenovo
دسته: لنوو| Lenovo

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 0 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 1


فایل فلش رسمی و فارسي Lenovo S60-A لنوو حاوی اندروید 5 قابل رایت از مموری کارت

 
 

این رام 100 درصد رسمی و حاوی اخرین نسخه اندروید برای این مدل و فول فارسي است.


 

پس از پرداخت به صورت انلاین لینک مستقیم در دسترستان خواهد بود.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »